Pu erh

2010 Jinggu Pu ́erh shou

2011 Jingmai Pu ́erh shou

2011 Jingmai Pu ́erh shou

2012 Ziegel Pu ́erh shou

2012 Ziegel Pu ́erh shou